Plynové kotly sú zariadenia na spaľovanie plynu za účelom výroby tepla. Najpodstatnejším rysom dnešných plynových kotlov je účinnosť spaľovania, teda ako dokonale sú okysličené molekuly plynu a koľko zbytkového tepla, prípadne škodlivých produktov ako sú kysličník uhoľnatý a kysličníky dusičnanov sme pri tomto spaľovacom procese vyrobili. Základné triedenie plynových kotlov z hľadiska účinnosti je triedenie na kondenzačné a tradičné (nekondenzačné) plynové kotle. Pokiaľ účinnosť kondenzačných kotlov je udávaná nad 100%, účinnosť tradičných plynových kotlov je udávaná medti 90 a 100%. Je to vôbec možné aby kotol mal účinnosť nad 100%. Odpoveď na túto otázku je pozitívna a vyplýva z definície účinnosti kotla. Základný rozdiel medzi týmito dvoma druhmi je v tom, že teadičný kotol má teplotu spalín vysoko (nad 100°C) a teda všetky vodné pary obsiahnuté v spaľovanom vzduchu a plyne odvedie komínom. Vytvorená energia sa minie i na skupenskú premenu vody na vodnú paru a odvedie sa komínom. Kondenzačný plynový kotol na rozdiel od tradičného vodu neodvádza komínom, ale špeciálnym sifónom nanontovanom na hlavnom výmenníku. Špecifickým parametrom je teplota spalín, ktorá nedosahuje teplotu vyparovania vody, teda je pod 100°C. Voda je odvádzaná v kvapalnej forme. Značkou MOTAN sú označené tradičné aj kondenzačné plynové kotly určené na vykurovanie rodinných domov, bytov, menších obchodných prevádzok a ostatných budov do cca 200m2 vykurovanej plochy.
  • Kondenzačné plynové kotly
    Kondenzačný plynový kotol je charakteristický vysokou účinnosťou a pripojením na kanalizačné potrubie pre potrebu odvodu kondenzu. Výkon horáka kotla je regulovateľný v širokom rozmedzí a príprava tepla a teplej úžitkovej vody je s minimálnymi stratami. Nástenné kondenzačné kotle MOTAN sa produjú pod obchodnou značkou MKDENS. Charakteristickým konštrukčným znakom je hlavný pretlakový nerezový výmenník tepla spaliny/voda.
  • Klasické plynové kotly
    Sú vhodné pre tradičné metódy vykurovania, pri použití vykurovacích telies ako sú teplovodné radiátory, kde dosahuje optimálny pomer výšky investície a účinnosti. Vyznačuje sa vysokou spoľahlivosťou a dlhodobou stálosťou optimálnych spaľovacích parametrov. Jednotlivé modely poskytujú paletu výkonov pre aplikácie vykurovania a prípravy TUV v monotermálnych a bitermálnych kotloch. Monotermálne kotle obsahujú prídavný výmenník voda/voda pre ohrev TÚV.

Prihláste sa

Copyright © 2024 ProAut s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.