GSM Modul Teltonika TWCT22

GSM Modul Teltonika TWCT22

GSM Modul Teltonika TWCT22

4 digitálne výstupy

4 digitálne vstupy

2 analógové vstupy

Charakteristika:

TWCT22 je moderný a jednoduchý diaľkový terminál. Výhodou je spoľahlivosť, široký rozsah použitia v sieti GSM a podpora služby GPRS. Vďaka tomu sa stáva TWCT22 ďialkovo-prístupnou jednotkou z každej časti sveta. Použitím vstavanej funkcie bohatého rozhrania webového servera môžete nastaviť rozličné parametre zariadenia TWCT22. Vstupy zariadenia sa môžu použiť na monitorovanie vonkajších zariadení alebo pripojenie snímačov(analógových/digitálnych). Podmienky zasielania hlásení sú nastaviteľné podľa toho, čo monitorujú tieto vstupy. Keďže TWCT22 podporuje SMS správy a SMTP protokol, zariadenie umožňuje zasielanie SMS/Emailov vždy, keď sa vyžaduje zaslanie hlásenia. TWCT22 dáva taktiež voľnosť pri riadení stavov zariadení pripojených na výstupy. Tieto stavy možno zmeniť jednoducho, zasielaním SMS správ.

Prihláste sa

Copyright © 2023 ProAut s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.